Ønsker du å bruke et grunnentreprenørfirma som satser på god kvalitet og nært samarbeid med oppdragsgiver?

VELKOMMEN TIL GRUNN-SERVICE AS

Grunn-Service AS er et grunnentreprenørfirma som hovedsakelig jobber inn mot det profesjonelle markedet, med kunder som kommuner, fylkeskommune, entreprenører og profesjonelle utbyggere. Vi holder til på Bryne i Rogaland. Vi er i dag 68 ansatte.

Vi har lang erfaring i bransjen og har stort fokus på å holde et faglig høyt nivå i utførelsen av våre arbeider.

Våre jobber er oftest i Sør-Rogaland, men vi tar også på oss oppdrag utenfor dette området.

SISTE NYTT

Nye Time Gravlund

Arbeidet med opparbeidelse av Nye Time Gravlund er avsluttet. Arbeidet har bestått av utvidelse av eksisterende gravlund. Prosjektet skal øke Time kommunes kapasitet. Store mengder masser og opparbeidelse av grønt arealer har blitt opparbeidet…

GRUNNARBEIDER

Vi er en grunnentreprenør med bred kompetanse innen ulike typer grunnarbeid. Våre arbeidsoppdrag er bl.a. vann og avløps grøfter, veier, sykkel-/gangstier, idrettsanlegg, samt private og offentlige bygninger.

GRØNTANLEGG OG OVERFLATEDEKKER

Vi har egne anleggsgartnere med bred kompetanse innenfor overflatedekker og grønt område.

BORING OG SPRENGING

Vi tilbyr boring, sprenging og sikring av fjell- og bergverk. Våre fagarbeidere har bred kompetanse innen boring og sprengingsarbeid.

ERFARING

LOKALKUNNSKAP

KVALITET

ÅPNINGSTIDER

Mandag – fredag

07.00 – 15.00

Lørdag – søndag

STENGT