KVALITET GJENNOM SAMARBEID!

Ønsker du å bruke et grunnentreprenørfirma som satser på god kvalitet og nært samarbeid med oppdragsgiver?

Kvalitet gjennom samarbeid

Grunn-Service AS

Grunn-Service AS er et grunnentreprenørfirma som hovedsakelig jobber inn mot det profesjonelle markedet. Våre kunder er kommuner, fylkeskommune, entreprenører og profesjonelle utbyggere. Vi har 124 medarbeidere innenfor følgende fagfelt: veg- og anleggsfaget, maskinførerfaget, anleggsgartnerfaget, fjell- og bergverksfaget, ingeniører og sivilingeniører.

Lang erfaring i bransjen sikrer et faglig høyt nivå i utførelsen av våre arbeider.

Vi tar på oss oppdrag i hele Sør-Norge.

Alt innen grunnarbeider

Våre tjenester

Grunnarbeider

Vi er en grunnentreprenør med bred kompetanse innen ulike typer grunnarbeid. Våre arbeidsoppdrag er bl.a. vann- og avløpsgrøfter, veier, gang- og sykkelstier og idrettsanlegg, samt private og offentlige bygninger.

Grøntanlegg og overflatedekker

Våre anleggsgartnere jobber hovedsakelig på større anlegg, men har også små oppdrag i privat sektor. Fagarbeiderne har bred kompetanse og flere års erfaring fra ulike oppdrag innenfor gartner og overflatedekker.

Boring og sprenging

Vi har egne fagarbeidere som for fjell- og bergverk. Dette fagfeltet består bl.a av knusing, produksjon av ferdigvarer, boring og sprengning av fjell og fjellsikringsarbeid. Vi har en bred maskinpark med utstyr tilpasset vår produksjon og arbeidsområder.

Fokus på

Kvalitet og bærekraft

Grunn-Service AS er stolte over å være sertifisert etter de internasjonale standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Disse standardene setter krav til våre ledelsesystemer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Fokus på

Kvalitet og bærekraft

Grunn-Service AS er stolte over å være sertifisert etter de internasjonale standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Disse standardene setter krav til våre ledelsesystemer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Pålitelighet og profesjonalitet

Våre verdier

Våre verdier

Grunn-Service AS legger stor vekt på å møte kundenes forventninger til vårt arbeid. Tilnærmingen til kvalitet er drevet av vår visjon om kvalitet gjennom samarbeid, støttet av våre kjerneverdier.

Pålitelige

Vi holder det vi lover. Varer og tjenester leveres i riktig kvalitet i henhold til våre oppdragsgiveres krav, behov og forventninger.

Profesjonelle

Kvaliteten leveres i henhold til krav, spesifikasjoner og beskrivelser som foreligger. Vi opptrer ryddig i alle ledd, og bistår våre kunder med gode løsninger.

Systematiske

Arbeidet blir dokumentert i henhold til krav, forventninger og beskrivelser. Vi jobber systematisk med oppdragsgiver for å oppnå et best mulig resultat.

Fremoverlente

Hver enkelt medarbeider får ansvar og muligheter til å utvikle seg. Vi liker å tenke nytt og ser kontinuerlige etter forbedringer. Vi er fremadstormende og ønsker å sitte i «førersetet».

Kvinner i anleggsbransjen

Vi i Grunn-Service AS har et uttalt mål om at vi skal øke kvinneandelen i bedriften. Vårt første mål var å øke den til 10%. Dette målet nådde vi i oktober 2021. Vi har nå satt oss et nytt mål om å doble dette til 20% innen 2025.

For inneværende år er hele 30% av lærlingene kvinner.

Siste nytt

Nyheter

Nyheter

Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er utrolig stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling.