Ønsker du å bruke et grunnentreprenørfirma som satser på god kvalitet og nært samarbeid med oppdragsgiver?

VELKOMMEN TIL GRUNN-SERVICE AS

Grunn-Service AS er et grunnentreprenørfirma som hovedsakelig jobber inn mot det profesjonelle markedet. Våre kunder er kommuner, fylkeskommune, entreprenører og profesjonelle utbyggere. Vi har 110 medarbeidere innenfor følgende fagfelt: Veg- og anleggsfaget, maskinførerfaget, anleggsgartnerfaget, fjell og bergverksfaget, sivil-ingeniører, ingeniører.

Vi har lang erfaring i bransjen og har stort fokus på å holde et faglig høyt nivå i utførelsen av våre arbeider.

Vi tar på oss oppdrag i hele Sør-Norge.

SISTE NYTT

Status fra BUSSVEIEN

På bildene ser vi arbeidet med Bussveien i det som er det fremtidige X-krysset. Rundkjøringen vi ser i bildet er ved Shell på Forus og er kryssing av FV44 og Forusbeen.I det fremtidige X-krysset skal det lages en stor undergang. Veien…

GRUNNARBEIDER

Vi er en grunnentreprenør med bred kompetanse innen ulike typer grunnarbeid. Våre arbeidsoppdrag er bl.a. vann og avløps grøfter, veier, sykkel-/gangstier, idrettsanlegg, samt private og offentlige bygninger.

GRØNTANLEGG OG OVERFLATEDEKKER

Vi har egne anleggsgartnere med bred kompetanse innenfor overflatedekker og grønt område.

BORING OG SPRENGING

Vi tilbyr boring, sprenging og sikring av fjell- og bergverk. Våre fagarbeidere har bred kompetanse innen boring og sprengingsarbeid.

ERFARING

LOKALKUNNSKAP

KVALITET

ÅPNINGSTIDER

Mandag – fredag

07.00 – 15.00

Lørdag – søndag

STENGT