Personvernerklæring

Oppdatert: 26.02.2023

Grunn-Service AS vil i forbindelse med vår virksomhet behandle personopplysninger. Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte. Personopplysninger som du oppgir til Grunn-Service AS når du fyller ut skjemaer på våre nettsider, som for eksempel navn og e-postadresse, er nødvendige for at vi skal kunne håndtere din forespørsel.

Nedenfor beskrives formålet og bakgrunnen for vår behandling av personopplysninger, hvilke opplysninger som behandles, rettigheter for de som personopplysningene gjelder ved behandling av personopplysninger.

All behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du kontakte oss – se kontaktopplysninger nedenfor.

Kontaktinformasjonen til Grunn-Service AS:
Adresse: Grunn-Service AS, Vardheivegen 52, 4340 Bryne
E-post: post@grunn-service.no
Telefon: +47 51 42 75 00
Organisasjonsnr.: 936 131 425

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Generelle henvendelser: Navn, e-post og/eller telefonnummer
Rekruttering/søknad på stillinger: Navn, e-post og/eller telefonnummer

I. Administrasjon av opplysninger som du oppgir på nettstedet og besvarelse av konkrete henvendelser der personopplysninger er nødvendig for å kunne bistå deg. Behandlingen skjer på grunnlag av et samtykke fra deg når du laster opp din informasjon til våre nettsider.

II. Rekruttering til nye stillinger hos oss. CV, søknad og evt andre dokumenter. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du gir.

III. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies i pkt. 6. Vi gjør dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Grunn-Service AS har inngått avtale med ulike databehandlere. Vi vil ikke dele personopplysninger med våre partnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, har vi ordninger som forhindrer at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

2. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

3. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Grunn-Service AS har gitt informasjonen i denne erklæringen. Hvis Grunn-Service AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.

Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Grunn-Service AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på e-post eller pr. post gjennom ovennevnte kontaktinfo.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

4. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du kontakte til Datatilsynet. Se informasjon på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss ved å kontakte oss pr. e-post eller brev.

5. Endringer

Ved endringer av våre tjenester eller i personopplysningsregelverket, vil vi dersom vi har dine kontaktopplysninger gjøre deg oppmerksom på dette. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

6. Cookies

Når du bruker nettstedet vårt kan noe informasjon bli lagret på din datamaskin i form av en informasjonskapsel som ofte kalles en «cookie». En cookie er en liten tekstfil som overføres fra nettstedet til harddisken eller nettleseren din. Denne gir oss opplysninger om når og hvor lenge du var inne på våre nettsider, hvilke sider du leste samt hvilken nettside du besøkte før du kom til vårt nettsted. Vi kan også se hvilken Internett-leverandør og hvilken nettleser du benytter, og om du besøker vårt nettsted med bruk av datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett. Vi bruker denne informasjonen til å tilpasse innholdet så det bedre svarer til dine forventninger og for å se hvordan vi kan forbedre vårt informasjonstilbud.

I noen nettlesere kan du endre innstillingene slik at du ikke mottar cookies eller får en melding når det skjer. Dersom du ikke ønsker at din nettleser skal akseptere cookies, må du benytte hjelpefunksjonen i din nettleser for å lese hvordan du endrer disse innstillingene. Merk imidlertid at du da kanskje ikke blir i stand til å utnytte nettsidens funksjonalitet fullt ut.

7. Sosiale medier

I. Facebook

Grunn-Service AS har en Facebookside som noen få utvalgte personer i selskapet har ansvaret for. Grunn-Service AS bruker Facebook-siden for å kunne kommunisere med potensielle kunder, ansatte og for at interesserte kan innhente informasjon om Grunn-Service AS, samt få svar på eventuelle spørsmål. Vi legger også ut stillingsannonser, og besøkende har anledning til å stille spørsmål om disse.

Ikke legg ut sensitive opplysninger om deg selv, eller personopplysninger om andre. Grunn-Service AS ser gjennom alle kommentarer og sletter upassende innlegg.

8. Statistikk

Dette nettstedet benytter Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics benytter «cookies» for å analysere hvordan de besøkende bruker nettsiden. Informasjonen som genereres av cookien gjennom din bruk av nettsiden (inklusive din IP-adresse), vil bli videreformidlet til og lagret av Google på servere i USA. Google bruker informasjonen til å analysere din bruk av nettsiden, og utarbeider rapporter til eieren av nettstedet om aktiviteter på siden og for å tilby øvrige tjenester knyttet til aktiviteter på nettsiden og bruken av Internett.

Google kobler ikke din IP-adresse til andre data som Google sitter på. Du kan motsette deg bruk av cookies ved å velge visse innstillinger i nettleseren.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Grunn-Service AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

Grunn-Service AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

10. Endringer i erklæringen

Grunn-Service AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Grunn-Service AS.