ISO 14001

Grunnlaget for vår miljøpolicy er erkjennelsen av at vår virksomhet påvirker miljøet. Derfor vil vi i Grunn-Service AS i enhver sammenheng ta miljøet med i betraktning når vi gjennomfører beslutninger i vår organisasjon. Grunn-Service AS skal drive sin virksomhet slik at organisasjonen er i samsvar med lover, forskrifter og myndighetspålagte krav.

Se ISO-sertifikatet her.

ISO 14001

Grunnlaget for vår miljøpolicy er erkjennelsen av at vår virksomhet påvirker miljøet. Derfor vil vi i Grunn-Service AS i enhver sammenheng ta miljøet med i betraktning når vi gjennomfører beslutninger i vår organisasjon. Grunn-Service AS skal drive sin virksomhet slik at organisasjonen er i samsvar med lover, forskrifter og myndighetspålagte krav.

Se ISO sertifikatet her.

Grunn-Service AS skal drive en sunn og langsiktig bærekraftig miljøpolitikk. Den skal gjenspeiles av ansvar for medarbeidere, leverandører, kunder, samfunnet og miljøet. For å lykkes med denne miljøpolitikken, skal vi:

Inkludere og engasjere

Alle medarbeidere på alle nivå i organisasjonen engasjeres i vårt miljøarbeid for en grønnere anleggsbransje.

Planlegge og tilrettelegge

Ved god planlegging og god tilrettelegging minimaliserer vi risikoen for miljø og helseskader og sørger for en sirkulær og forsvarlig avfallshåndtering.

Være miljøsmarte

Bruke produkter som medfører lavest mulig miljøbelastning.

Rapportere

Vi skal årlig rapportere våre klima- og miljøprestasjoner i en miljørapport som gjøres kjent i organisasjonen.

Forbedre

Vår miljøpolitikk skal være langsiktig og bærekraftig som kontinuerlig forbedres og utvikles i tråd med NS-EN ISO 14001:2015 . Vi forplikter oss til som et minimum å følge de krav som lovverket, standarder og myndigheter stiller.

Ta ansvar

Ved at alle medarbeidere viser og tar ansvar sammen, for å forvalte og oppnå våre miljømål.