Grunnarbeider

Som grunnentreprenør er vårt hovedfokus rettet mot det profesjonelle markedet med større utbygginger i offentlig og privat regi. De fleste av våre oppdrag kommer fra kommuner, nett- og gasselskap, vannleverandører og boligentreprenører.

Vår nøkkelkompetanse innen grunnarbeid er følgende:

  • VVA-anlegg
  • Opparbeidelse av tomter
  • Masseforflytning
  • Industritomter
  • Gang- og sykkelveg
  • Sanering

Ved utførelse av grunnarbeid har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat.

Grunnarbeider

Vi er en grunnentreprenør med hovedfokus på grunnarbeider. Vi har hovedfokus på det profesjonelle markedet med større utbygginger i offentlig og privat regi. De fleste av våre oppdrag kommer fra kommuner, nett- og gasselskap, vannleverandører og boligentreprenører.

Vår nøkkelkompetanse innen grunnarbeid er følgende:

– VVA-Anlegg
– Opparbeidelse av tomter
– Masseforflytning
– Industritomter
– Gang- og sykkelveg
– Sanering

Ved utførelse av grunnarbeid har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat.