Grunn-Service AS har

Sentral godkjenning

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett. Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett. Sentralt godkjente foretak kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning istedet for å dokumentere kompetansen sin i hver enkelt byggesak.

Den sentrale godkjenningen er altså et effektivt hjelpemiddel for foretakene og kommunene ved behandling av den enkelte byggesøknad. Dersom et foretak har sentral godkjenning, skal kommunen normalt legge den sentrale godkjenningen til grunn ved tildelingen av eventuell ansvarsrett. Kommunen skal ved behandlingen av byggesøknaden som utgangspunkt, nøye seg med å vurdere om den sentrale godkjenningen er i overensstemmelse med det aktuelle prosjekt. Foretak som har sentral godkjenning slipper dermed å dokumentere faglig ledelses kvalifikasjoner i hver enkelt byggesak. Det gir raskere behandling lokalt. Satsene for byggesaksgebyret er jevnt over lavere for de foretakene som har sentral godkjenning.

Sentral godkjenning må fornyes etter tre år (mens lokal godkjenning bare har samme varighet som tillatelsen til tiltaket).

Grunn-Service AS har

Sentral godkjenning

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett. Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett. Sentralt godkjente foretak kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning istedet for å dokumentere kompetansen sin i hver enkelt byggesak.

Den sentrale godkjenningen er altså et effektivt hjelpemiddel for foretakene og kommunene ved behandling av den enkelte byggesøknad. Dersom et foretak har sentral godkjenning, skal kommunen normalt legge den sentrale godkjenningen til grunn ved tildelingen av eventuell ansvarsrett. Kommunen skal ved behandlingen av byggesøknaden som utgangspunkt, nøye seg med å vurdere om den sentrale godkjenningen er i overensstemmelse med det aktuelle prosjekt. Foretak som har sentral godkjenning slipper dermed å dokumentere faglig ledelses kvalifikasjoner i hver enkelt byggesak. Det gir raskere behandling lokalt. Satsene for byggesaksgebyret er jevnt over lavere for de foretakene som har sentral godkjenning.

Sentral godkjenning må fornyes etter tre år (mens lokal godkjenning bare har samme varighet som tillatelsen til tiltaket).

Den sentrale godkjenningsordningen skal bl.a.:

 • Gjøre det lettere for foretakene å utvikle integrerte egenkontrollsystemer
 • Redusere papirmengden og lette søknadsprosedyren for foretakene ved at de slipper å dokumentere kvalifikasjonene for hver gang det søkes om byggetillatelse
 • Føre til enklere søknadsbehandling i kommunene
 • Skape forutberegnelighet og oversikt i markedet gjennom registrering i et åpent register
 • Bidra til konkurransefortrinn for de seriøse foretakene
 • Sørge for likebehandling av søknader om ansvarsrett

Sentral godkjenning utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Grunn-Service AS har sentral godkjenning innen:

 • Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
 • Søker (for all type tiltak) i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
 • Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 3
 • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
 • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3

Se vårt godkjenningsbevis her.