Bærekraft

Miljøretningslinjer

Grunnlaget for våre miljøretningslinjer er erkjennelsen av at vår virksomhet påvirker miljøet. Vi må derfor i enhver sammenheng ta miljøet med i betraktning når vi tar beslutninger i vår organisasjon.

Vi har nedfelt følgende retningslinjer knyttet til miljø:

  • Grunn-Service AS skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Produktene vi benytter skal medføre en lavest mulig miljøbelastning.
  • Grunn-Service AS har som mål å minimalisere helserisikoen på arbeidsplassene.
  • Grunn-Service AS investerer og tilrettelegger for å unngå miljø og helseskader.
  • Miljøopplysninger skal være allment tilgjengelig, for eksempel gjennom miljødeklarasjoner.
  • Grunn-Service AS skal ha stort fokus på god og forsvarlig behandling av avfall på byggeplassene, på gjenbruk, samt resirkulering.
  • Grunn-Service AS skal informere saklig og åpent om hvordan bedriften håndterer sitt miljøansvar.

Grunn-Service AS skal drive en sunn og langsiktig bærekraftig virksomhet. Den skal preges av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet. Alle som kjøper våre produkter og tjenester skal føle seg trygge på at deres innvirkning på miljøet er tatt i betraktning. På samme måte skal våre kunder få kunnskap om produktenes opprinnelse og kvalitet og om hvordan de påvirker mennesker og miljøet.

Vi har som mål å gi korrekt og etterprøvbar miljøinformasjon om produkter som brukes i vår produksjon.

Vi skal jobbe med systematisk forbedring av egne arbeidsprosesser. Behovet for stadig å identifisere og på beste måte ivareta behovene til ansatte, aksjonærer, kunder og samfunnet som helhet er styrende, og kvalitetssikringssystemet skal dokumentere vårt arbeid med dette.