Grøntanlegg og overflatedekker

Våre anleggsgartnere jobber hovedsakelig på større anlegg, men har også små oppdrag i privat sektor. Fagarbeiderne har bred kompetanse og flere års erfaring fra ulike oppdrag innenfor gartner og overflatedekker.

Noen av våre tjenester er følgende:

  • Steinarbeid, kantstein og belegningsstein
  • Permeabelt dekke (belegningsstein)til parkeringskjellere, industriområder, parkeringsplasser osv.
  • Lekeplasser og -utstyr
  • Legging av helstøpt gummidekke.
  • Opparbeidelse av grøntarealer
  • Beplantning
  • Vedlikehold
  • Råd og veiledning

Våre gartnere har lang erfaring i bransjen og har stort fokus på å holde et høyt faglig nivå på utførelsen av gartner arbeider.

Grøntanlegg og overflatedekker

Våre anleggsgartnere jobber hovedsakelig på større anlegg, men har også små oppdrag i privat sektor. Fagarbeiderne har bred kompetanse og flere års erfaring fra ulike oppdrag innenfor gartner og overflatedekker.

Noen av våre tjenester er følgende:

– Steinarbeid, kantstein og belegningsstein
– Permeabelt dekke (belegningsstein)til parkeringskjellere, industriområder, parkeringsplasser osv.
– Lekeplasser og -utstyr
– Legging av helstøpt gummidekke.
– Opparbeidelse av grøntarealer
– Beplantning
– Vedlikehold
– Råd og veiledning

Våre gartnere har lang erfaring i bransjen og har stort fokus på å holde et høyt faglig nivå på utførelsen av gartner arbeider.