ISO 9001

Grunn-Service AS skal alltid levere varer og tjenester i riktig kvalitet i henhold til våre oppdragsgiveres krav, behov og forventninger. Slik at kundens interesser er i varetatt, fornøyd med vår innsats og foretrekker oss neste gang.

Se ISO sertifikatet her.

ISO 9001

Grunn-Service AS skal alltid levere varer og tjenester i riktig kvalitet i henhold til våre oppdragsgiveres krav, behov og forventninger. Slik at kundens interesser er i varetatt, fornøyd med vår innsats og foretrekker oss neste gang.

Se ISO sertifikatet her.

Grunn-Service AS legger stor vekt på å møte kundenes forventninger til vårt arbeid. Tilnærmingen til kvalitet er drevet av vår visjon om kvalitet gjennom samarbeid, støttet av våre kjerneverdier.

Pålitelige

  • Vi holder det vi lover.
  • Vi kommer etter avtale og er ferdig når vi skal.

Profesjonelle

  • Vi leverer kvalitet iht. de krav, og beskrivelser som foreligger.
  • Vi opptrer ryddig i alle ledd. Vi bistår våre kunder med gode løsninger.

Systematiske

  • Vi dokumenterer arbeidet iht. krav, forventninger og beskrivelser.
  • Vi jobber systematisk sammen med kunden, for å oppnå et best mulig resultat.

Fremoverlente

  • Vi liker vi å gi den enkelte medarbeider ansvar, og muligheter til å utvikle seg.
  • Vi liker å tenke nytt. Vi ser etter kontinuerlige forbedringer
  • Vi er fremadstormende. Vi ønsker å sitte i «førersete».

Pålitelige

– Vi holder det vi lover.
– Vi kommer etter avtale og er ferdig når vi skal.

Profesjonelle

– Vi leverer kvalitet iht. de krav, og beskrivelser som foreligger.
– Vi opptrer ryddig i alle ledd. Vi bistår våre kunder med gode løsninger.

Systematiske

– Vi dokumenterer arbeidet iht. krav, forventninger og beskrivelser.
– Vi jobber systematisk sammen med kunden, for å oppnå et best mulig resultat.

Fremoverlente

– Vi liker vi å gi den enkelte medarbeider ansvar, og muligheter til å utvikle seg.
– Vi liker å tenke nytt. Vi ser etter kontinuerlige forbedringer
– Vi er fremadstormende. Vi ønsker å sitte i «førersete».