Boring og sprenging

Vi har egne fagarbeidere som til daglig jobber med fjell- og bergverk. Dette fagfeltet består bl.a av knusing, produksjon av ferdigvarer, boring og sprengning av fjell og fjellsikringsarbeid.

Våre arbeidere har etter flere år tilegnet seg bred kompetanse og kunnskap om ulike arbeider knyttet til fjell og bergverk.

Vi har en bred maskinpark med utstyr tilpasset vår produksjon og arbeidsområder.

Noen av våre arbeidsoppgaver innenfor fjell- og bergverk er følgende:

  • Boring og sprengning i dagen
  • Knusing og produksjon av masser
  • Fjellsikring
  • Sprengning i masseuttak

Fjellarbeiderne har stort fokus på sikker gjennomførelse og produktivt arbeid.