Vårt arbeid med FNs

Bærekraftsmål

Anleggsvirksomhet påvirker klimaavtrykket negativt. Bransjen har ansvar for å redusere sin påvirkning og oppfordre sine kunder, leverandører og oppdragsgivere til å velge gode, bærekraftige løsninger. Grunn-Service AS erkjenner at vår produksjon påvirker klimaavtrykket. Derfor er det så viktig at vi tar del i omstillingen for å skape en grønnere anleggsbransje og aktivt bidra til en bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftsmål trådte i kraft 01. januar 2016, og danner grunnlaget for verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene består av 17 mål og 169 delmål som skal vise vei for et verdenssamfunn med store globale utfordringer.

Vårt engasjement

Fokusområder

Grunn-Service AS har gjennom sin strategiplan identifisert 6 av FNs bærekraftsmål som vi aktivt skal engasjere oss i: (Klikk på ikonene for å lese mer.)