ISO 45001

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Derfor har Grunn-Service AS et mål om at ingen medarbeidere skal bli utsatt for fysisk eller psykisk skade eller sykdom på grunn av sitt arbeide.

Se ISO sertifikatet her.

ISO 45001

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Derfor har Grunn-Service AS et mål om at ingen medarbeidere skal bli utsatt for fysisk eller psykisk skade eller sykdom på grunn av sitt arbeide.

Se ISO sertifikatet her.

Grunn-Service AS ønsker å oppnå en positiv og attraktiv arbeidsplass gjennom vår visjon og våre verdier. Grunn-Service AS vil gjennom sitt HMS- og kvalitetssystem bidra til en positiv og sikkerhetsbevisst arbeidskultur. Gjennom å motivere og engasjere sine medarbeidere gjennom oppfølging og dialog for å nå sine personlige mål, så vel som bedriften sine mål. Våre medarbeidere skal trives på jobb og bedriften tilrettelegger og tilbyr egnet/utvidet kompetanse slik at arbeidet utføres på en sikker og skadeforebyggende måte.

Vi oppnår et godt arbeidsmiljø gjennom:

Deltakelse

Alle medarbeidere på alle nivå i organisasjonen engasjeres i vårt arbeidsmiljøarbeid.

Planlegging

Gjennom god planlegging skaper vi trygghet og forutsigbarhet i en travel arbeidshverdag. Vi viser hensyn ovenfor mennesket og omgivelser gjennom grundige risikovurderinger, sikker jobb analyser og ved planlegging og gjennomføring av tiltak.

Forbedring

Bruke produkter som medfører lavest mulig miljøbelastning.

Ansvar

Ved at alle medarbeidere viser og tar ansvar sammen, for å skape, drifte og bevare et godt arbeidsmiljø.

Tilrettelegging

Grunn-Service AS jobber aktivt for å redusere fravær og utfordringer gjennom målrettet tilrettelegging av våre arbeidsoppgaver. Vi tar sosialt ansvar og gir alle mennesker en rettferdig sjanse for å lykkes i arbeidslivet.

Gi beskjed

Etablerte varslingsrutiner. Alle skal oppfordres til å rapportere uønskede hendelser. Grunn-Service AS skal være en trygg arbeidsplass for alle våre ansatte.