Kvalitet gjennom samarbeid!

Grunn-Service AS

Grunn-Service AS er et grunnentreprenørfirma som hovedsakelig jobber inn mot det profesjonelle markedet, med kunder som kommuner, fylkeskommune, entreprenører og profesjonelle utbyggere. Vi har 124 medarbeidere innenfor følgende fagfelt: Veg- og anleggsfaget, maskinførerfaget, anleggsgartnerfaget, fjell- og bergverksfaget, anleggsmaskinmekanikere, siv. ingeniører og ingeniører. Bedriften har et stort fokus på lærlinger. Vi har et eget lærling-program hvor vi daglig, ukentlig og over tid legger til rette for at våre lærlinger skal oppnå og bestå fagbrevet sitt. Vi ønsker også at våre medarbeidere tar flest mulig fagbrev, dette til fordel for hver enkelt og bedriften. Vi ønsker å øke kvinneandelen i bransjen og vår bedrift, vi har pr 01.08.22, 12% kvinneandel. Vi har som mål at vi innen 31.12.24 skal ha 20% kvinneandel.

Vi har lang erfaring i bransjen og har stort fokus på å holde et faglig høyt nivå i utførelsen av våre arbeider. Vi tar på oss oppdrag i hele Sør-Norge.

Vår visjon

Kvalitet gjennom samarbeid

Våre samarbeidspartnere skal oppleve at vi gir dem kvalitet. Kvaliteten leveres gjennom tett og godt samarbeid. Samarbeidspartnerne våre skal være fornøyde i forhold til det de har forventet og stilt krav om.

Vi skal bistå med gode løsninger som gir gode resultater og høy kvalitet. Samarbeidspartnerne skal få valgmuligheter, og vi skal tørre å gi dem våre anbefalinger.

«Kvalitet gjennom samarbeid» ligger i vår ryggmarg ved planlegging, kalkulering, oppstart, gjennomføring og avslutning av prosjekter. Det er like viktig både eksternt og internt.

Pålitelighet og profesjonalitet

Våre verdier

Våre verdier

Grunn-Service AS er opptatt av å alltid svare til de forventningene våre kunder har til vårt arbeid. Vår kvalitetspolicy er fundamentert av vår visjon om kvalitet gjennom samarbeid, støttet av våre kjerneverdier:

Pålitelige

Vi holder det vi lover. Varer og tjenester leveres i riktig kvalitet i henhold til våre oppdragsgiveres krav, behov og forventninger.

Profesjonelle

Kvaliteten leveres i henhold til krav, spesifikasjoner og beskrivelser som foreligger. Vi opptrer ryddig i alle ledd, og bistår våre kunder med gode løsninger.

Systematiske

Arbeidet blir dokumentert i henhold til krav, forventninger og beskrivelser. Vi jobber systematisk med oppdragsgiver for å oppnå et best mulig resultat.

Fremoverlente

Hver enkelt medarbeider får ansvar og muligheter til å utvikle seg. Vi liker å tenke nytt og ser kontinuerlige etter forbedringer. Vi er fremadstormende og ønsker å sitte i «førersetet».

Kvinner i anleggsbransjen

Vi i Grunn-Service AS har et uttalt mål om at vi skal øke kvinneandelen i bedriften. Vårt første mål var å øke den til 10%. Dette målet nådde vi i oktober 2021. Vi har nå satt oss et nytt mål om å doble dette til 20% innen 2025.

For inneværende år er hele 30 prosent av lærlingene kvinner.

ISO-sertifiseringer

Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse

Det er en nær sammenheng mellom god kvalitet, god økonomi, gode kundeforhold, flere oppdrag, og en trygg og sikker arbeidsplass. En viktig forutsetning for å kunne oppnå dette, er et velutviklet og levende kvalitetsstyringssystem.

Vi er stolte over å være sertifisert etter de internasjonale standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Disse standardene setter krav til våre ledelsesystemer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Kvalitetspolicy

Vi skal alltid levere varer og tjenester i riktig kvalitet i henhold til våre oppdragsgiveres krav, behov og forventninger. Slik sikrer vi at kundens interesser er i varetatt, at de er fornøyde med vår innsats og at de foretrekker oss neste gang.

Miljøpolicy

Grunnlaget for vår miljøpolicy er erkjennelsen av at vår virksomhet påvirker miljøet. Derfor vil vi i enhver sammenheng ta miljøet med i betraktning når vi gjennomfører beslutninger i vår organisasjon.

Arbeidsmiljøpolicy

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Derfor har vi et mål om at ingen medarbeidere skal bli utsatt for fysisk eller psykisk skade eller sykdom på grunn av sitt arbeid.

Ledige stillinger

Vi er alltid på jakt etter gode folk. Dersom du har kompetanse eller egenskaper som du mener vi kan dra nytte av, kan du sende oss en søknad/CV til heine@grunn-service.no eller ta kontakt på 975 11 044.