Kvalitet gjennom samarbeid!

Grunn-Service AS

Grunn-Service AS er et grunnentreprenørfirma som hovedsakelig jobber inn mot det profesjonelle markedet, med kunder som kommuner, fylkeskommune, entreprenører og profesjonelle utbyggere. Vi har 124 medarbeidere innenfor følgende fagfelt: Veg og anleggsfaget, maskinførerfaget, anleggsgartnerfaget, fjell og bergverksfaget, anleggsmaskinmekanikere, siv. Ingeniører, ingeniører. Bedriften har ett stort fokus på lærlinger. Vi har et eget lærling-program hvor vi daglig, ukentlig og over tid legger til rette for at våre lærlinger skal oppnå og bestå fagbrevet sitt. Vi ønsker også at våre medarbeidere tar flest mulig fagbrev, dette til fordel for hver enkelt og bedriften. Vi ønsker å øke kvinneandelen i bransjen og vår bedrift, vi har pr 01.08.22, 12% kvinneandel. Vi har som mål at vi innen 31.12.24 skal ha 20% kvinneandel.

Vi har lang erfaring i bransjen og har stort fokus på å holde et faglig høyt nivå i utførelsen av våre arbeider. Vi tar på oss oppdrag i hele Sør-Norge.

Kvalitet gjennom samarbeid!

Grunn-Service AS

Grunn-Service AS er et grunnentreprenørfirma som hovedsakelig jobber inn mot det profesjonelle markedet, med kunder som kommuner, fylkeskommune, entreprenører og profesjonelle utbyggere. Vi har 124 medarbeidere innenfor følgende fagfelt: Veg og anleggsfaget, maskinførerfaget, anleggsgartnerfaget, fjell og bergverksfaget, anleggsmaskinmekanikere, siv. Ingeniører, ingeniører. Bedriften har ett stort fokus på lærlinger. Vi har et eget lærling-program hvor vi daglig, ukentlig og over tid leger til rette for at våre lærlinger skal oppnå og bestå fagbrevet sitt. Vi ønsker også at våre medarbeidere tar flest mulig fagbrev, dette til fordel for hver enkelt og bedriften. Vi ønsker å øke kvinneandelen i bransjen og vår bedrift, vi har pr 01.08.22, 12% kvinneandel. Vi har som mål at vi innen 31.12.24 skal ha 20% kvinneandel.

Vi har lang erfaring i bransjen og har stort fokus på å holde et faglig høyt nivå i utførelsen av våre arbeider. Vi tar på oss oppdrag i hele Sør-Norge.

Vår visjon

Kvalitet gjennom samarbeid

Våre samarbeidspartnere skal oppleve at vi gir de kvalitet. Kvaliteten leveres gjennom tett, og godt samarbeid. Samarbeidspartnerne våre skal være fornøyd i forhold til det de har forventet, og stilt krav om.

Vi skal bistå til gode løsninger, som gir godt resultat, og god kvalitet. Vi skal gi våre samarbeidspartnere valgmuligheter. Vi skal tørre å gi de våre anbefalinger

«Kvalitet gjennom samarbeid» skal ligge i vår ryggmarg ved planlegging, kalkulering, oppstart, gjennomføring og avslutning av våre prosjekt. Det er like viktig både eksternt og internt.

Vår visjon

Kvalitet gjennom samarbeid

Våre samarbeidspartnere skal oppleve at vi gir de kvalitet. Kvaliteten leveres gjennom tett, og godt samarbeid. Samarbeidspartnerne våre skal være fornøyd i forhold til det de har forventet, og stilt krav om.

Vi skal bistå til gode løsninger, som gir godt resultat, og god kvalitet. Vi skal gi våre samarbeidspartnere valgmuligheter. Vi skal tørre å gi de våre anbefalinger

«Kvalitet gjennom samarbeid» skal ligge i vår ryggmarg ved planlegging, kalkulering, oppstart, gjennomføring og avslutning av våre prosjekt. Det er like viktig både eksternt og internt.

Pålitelighet og professjonalitet

Våre verdier

Grunn-Service AS er opptatt av å alltid svare til de forventningene våre kunder har til vårt arbeid. Vår kvalitetspolicy er fundamentert av vår visjon; «Kvalitet gjennom samarbeid», og våre verdier:

Pålitelige

Vi er opptatt av å holde det vi lover. Vi skal alltid levere varer og tjenester i riktig kvalitet i henhold til våre oppdragsgiveres krav, behov og forventninger.

Profesjonelle

Vi leverer kvalitet iht. de krav, spesifikasjoner og beskrivelser som foreligger. Vi opptrer ryddig i alle ledd og bistår våre kunder med gode løsninger.

Systematiske

Vi dokumenterer arbeidet iht. krav, forventninger og beskrivelser, og jobber systematisk sammen med kunden for å oppnå et best mulig resultat.

Fremoverlente

Vi gir den enkelte medarbeider ansvar, og muligheter til å utvikle seg. Vi liker å tenke nytt og ser kontinuerlige etter forbedringer. Vi er fremadstormende og ønsker å sitte i «førersetet».

Kvinner i anleggsbransjen

Vi i Grunn-Service AS har et uttalt mål om at vi skal øke kvinneandelen i bedriften. Vårt første mål var å øke den til 10%. Dette målet nådde vi i oktober 2021. Vi har nå satt oss et nytt mål om å doble dette til 20% innen 2025.

For inneværende år er hele 30 prosent av lærlingene kvinner.

Kvinner i anleggsbransjen

Vi i Grunn-Service AS har et uttalt mål om at vi skal øke kvinneandelen i bedriften. Vårt første mål var å øke den til 10%. Dette målet nådde vi i oktober 2021. Vi har nå satt oss et nytt mål om å doble dette til 20% innen 2025.

For inneværende år er hele 30 prosent av lærlingene kvinner.

ISO sertifiseringer

Kvalitetsledelse

I Grunn-Service AS vet vi at det er en nær sammenheng mellom god kvalitet, god økonomi, gode kundeforhold, flere oppdrag og en trygg og sikker arbeidsplass. En viktig forutsetning for å kunne oppnå dette, er et velutviklet og levende kvalitetsstyringssystem.

Grunn-Service AS er stolte over å være sertifisert etter de internasjonale standardene ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Disse standardene setter krav til våre ledelsesystemer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Kvalitetspolicy

Grunn-Service AS skal alltid levere varer og tjenester i riktig kvalitet i henhold til våre oppdragsgiveres krav, behov og forventninger. Slik at kundens interesser er i varetatt, fornøyd med vår innsats og foretrekker oss neste gang.

Miljøpolicy

Grunnlaget for vår miljøpolicy er erkjennelsen av at vår virksomhet påvirker miljøet. Derfor vil vi i Grunn-Service AS i enhver sammenheng ta miljøet med i betraktning når vi gjennomfører beslutninger i vår organisasjon.

Arbeidsmiljøpolicy

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Derfor har Grunn-Service AS et mål om at ingen medarbeidere skal bli utsatt for fysisk eller psykisk skade eller sykdom på grunn av sitt arbeide.

Ledige stillinger

Vi i Grunn-Service AS er alltid på jakt etter gode folk. Dersom du har kompetanse eller egenskaper som du mener vi kan dra nytte av, send oss en søknad/CV til heine@grunn-service.no eller ta kontakt på tlf.: 975 11 044.

Ledige stillinger

Vi i Grunn-Service AS er alltid på jakt etter gode folk. Dersom du har kompetanse eller egenskaper som du mener vi kan dra nytte av, send oss en søknad/CV til heine@grunn-service.no eller ta kontakt på tlf.: 975 11 044.