Denne siste tiden har vi gjennomført en rekke fagprøver på våre prosjekter. Våre «gamle» lærlinger har gjennom en to års periode deltatt i yrkesretta arbeid sammen med erfarne fagarbeider. I løp av arbeidsperioden deles kunnskap og erfaringer fra fagfeltet som gir godt grunnlag til fagprøven.

I løpet av våren har flere av våre erfarne fagarbeidere som tidligere ikke har tatt fagbrev fått mulighet til å gjennomføre dette. Dette gir arbeiderne og bedriften styrket dokumentert kompetanse.

Vi har den siste tiden gjennomført fagprøver innen Anleggsgartner, Fjell- og bergverk, Vei- og anlegg og Maskinførerfaget. Samtidig som lærlinger blir fagarbeider gis det mulighet til nye lærlinger. Flere lærlinger har den siste tiden signert lærekontrakt i alle de overnevnte fagfeltene.

Vi ser frem til samarbeidet og ønsker alle nye lærlinger velkommen!