Arbeidet med opparbeidelse av Nye Time Gravlund er avsluttet. Arbeidet har bestått av utvidelse av eksisterende gravlund. Prosjektet skal øke Time kommunes kapasitet. Store mengder masser og opparbeidelse av grønt arealer har blitt opparbeidet med et flott resultat.