Mandag 16.08 startet Grunn-Service AS med arbeidet som vil påvirke store deler av Bryne frem til desember. Vi utfører arbeidene for Time kommune. Novaform AS er byggherrens representant og Norconsult AS er prosjekterende. Skjæveland og Heidenreich leverer rørene.

Fra venstre Arvid Vistnes fra Time kommune, Jan Sørheim fra Novaform AS, Stig Håland og Kåre Vigre fra Grunn-Service AS. Foto: Snorre Standish Norheim v/ Jærbladet.

Time kommune skal legge nytt ledningsanlegg i Kong Haakons veg. Hovedhensikten med tiltaket er å legge ny Ø2000mm ledning som skal forhindre flom. Det skal bygges en ny pumpestasjon og eksisterende skal rives. Det er et komplisert anlegg med blant annet store grøfter og store dimensjoner, krevende trafikkavvikling og drift av eksisterende vann- og avløp-system.
Kong Haakons veg skal bygges opp på nytt med høyere standard, og eksisterende spillvanns- og vannledninger skal skiftes ut.

Området består av tett boligbebyggelse og Kong Haakonsveg leder til både skoler, barnehager, idrettsanlegg mm. Avvikling av trafikken i området er en utfordring. Det er utarbeidet tegninger av faseplaner med tilhørende beskrivelse som viser hvordan trafikken er planlagt avviklet både for myke og harde trafikanter. Det bygges nye midlertidige veger for å få en sikker trafikkavvikling.

Det skal graves grøft gjennom et fuglefredningsområde ned til/ut i Frøylandsvatnet. Man dekker til byggegjerder med duk slik at fuglelivet skjermes for anleggsarbeidet. Det skal settes ut en siltgardin i Frøylandsvatnet for å forhindre avrenning av masser og utslipp.

Byggeleder Jan Sørheim v/ Novaform AS foran byggegjerde med duk.

Her startar Kjell Tore på jobben som skal prega halve Bryne i 1,5 år (artikkel fra Jærbladet)

Time kommune sin informasjonsside om prosjektet. Vi minner om informasjonsmøte i Storstova 23.08.2021 klokken 1800.