Økt fokus på å redusere tomgangskjøringen i Grunn-Service AS

Den siste måneden har vi i Grunn-Service AS hatt fokus på å redusere tomgangskjøringen på maskiner, biler og utstyr. Vi har som mål å ligge på totalt 25 % tomgangskjøring for hele maskinparken i 2021, og gradvis redusere dette de kommende årene med 5 %.

2021 2022 2023
25 % 20 % 15 %

Man ser at det er store(!) besparelser knyttet til å redusere tomgangskjøringen, både innenfor økonomiske og miljømessige besparelser. Vår maskinpark ligger på et sted mellom 30-40 % tomgang i måneden.

Vi har kommet fram til noen punkter som skal gjøre det lettere for å nå målene våre:

  1. Bil, maskin, utstyr, traktor, lastebil har ikke et behov for å stå på tomgang for å varme den opp.
  2. Dersom en maskin har vært brukt hardt, kan det være lurt med en gradvis nedkjøling. Dette fordi at turboen blir veldig varm og brått stopper, så kan oljen bli stående og «brenne seg fast».
  3. Det er heller ingenting i veien for stoppe/starte maskinen en rekke ganger. Motoren tåler dette. Mange av de nyere bilene har denne funksjonen innebygd i dag, som for eksempel stans ved rødt lys i lyskryss.
  4. Planlegging og samarbeid om hva som skal gjøres. Eksempler: Opplasting av masse i lastebil, lastebilen kan skru av tenning mens maskinfører laster opp bilen, og motsatt dersom maskinfører venter på lastebil. Hvis man ser at de blir et opphold i arbeidet, så skal maskinen/bilen/utstyr skrus av.
  5. Dersom en må ta en telefonsamtale, er det fort gjort at maskinen blir stående på tomgang mens man snakker ferdig. Da er det mye bedre å skru av maskin/utstyr, ta telefonsamtalen og gjøre seg ferdig med det, før en starter opp igjen.
  6. Motivasjon til å bli bedre; Ved å redusere tomgang vil dette videre redusere utgifter til drivstoff, service, slitasje og nedetid. Disse midlene kan videre brukes til å investere i nytt utstyr, sosiale arrangementer, nye maskiner og mer.

Før oppstart av målingen som startet 09.09.2021 hadde vi en total tomgangsprosent på 34 %. 

Gjennom arbeidet denne måneden for å redusere bedriftens tomgangskjøring, har man fulgt opp med maskinrapporter, tilbakemelding til operatører og motivert til videre fremgang. Det er utrolig kjekt å se at systematisk arbeid gir resultater over tid. Vi tror mye av arbeidet med å redusere tomgangskjøringen ligger i å endre vaner og rutiner. Enkelte av våre maskinførere har i løpet av enkelte uker hatt en tomgangsprosent på under 5 %, noe som er veldig, veldig bra. Vi ser også de positive aspektene med økt trivsel og bedre arbeidsmiljø på jobb!

Etter en måned med fokus på dette har man klart å komme under målet med en total tomgangsprosent på 22,4 %. En stor takk til alle ansatte som er med på å redusere tomgangskjøringen og på den måten bidrar aktivt i de økonomiske og miljømessige ringvirkningene dette medfører. Vi har flinke folk!