I november fikk vi tillitt fra Kruse Smith som underentreprenør for grunnarbeidene til 3 trafostasjoner i Ryfylke. Arbeidene pågår på Hjelmeland, Dalen og Veland. Oppgraderingen og byggingen er helt nødvendig for å kunne skape videre vekst og arbeidsplasser i regionen. Lnett AS er oppdragsgiver og prosjektet er en ramme på 500 millioner kroner. Lnett AS har tildelt Kruse Smith Entreprenør AS, Siemens Energy AS og LinjePartner AS kontrakter.

Tom Time er prosjektleder og Bjørn Kåre Hebnes er driftsleder. Det er utrolig spennende å ta del i så store kontrakter og utbygninger. Det stilles strenge krav til miljø, transport og arealbruk, og Grunn-Service bidrar gjennom bruk av biodiesel, månedlig rapportering av vareforbruk, areal- og transportplaner og optimalisering av intern logistikk for å redusere miljøpåvirkningen. Vi har med oss lokale entreprenører som sikrer verdiskapning lokalt, samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen gjennom kortere produkt- og vareleveranser.

Prosjektet er i aktiv byggefase på alle tre lokasjoner, og har pågått siden midten av november. Anlegget skal etter plan stå ferdig i fjerde kvartal 20223. Våres arbeider vil pågå til sensommeren 2022.

Bildene er tatt fra Dalen – Foto: Knut Torland begge

Nydelige omgivelser på Veland – Foto: Tarjei Bjorland

Under ser du utvalgte bilder fra Hjelmeland. Alle bilder er tatt av: Fred Åmodt