Grunn-Service AS er en bedrift bygget opp gjennom flere år på solide og tydelige grunnverdier.  Disse verdiene ønsker vi å se igjen som en tydelig og klar linje i alt det vi driver med. Vi skal være; Pålitelige – Profesjonelle – Systematiske – Fremoverlente

Vi har klare og tydelige mål for hvordan vi ønsker å fremstå som bedrift.  Dette stiller krav til oss selv og hvordan vi som jobber i bedriften skal fremstå.  En grunnleggende holdning hos oss er at ingen er «større enn» bedriften. Samtidig har vi solide og gode diskusjoner, som fremmer utvikling, forbedring og resultat.

Lærlinger:

Vi har i dag 12% andel lærlinger, og dette er voksende. Vi skal ha en høy andel lærlinger og ønsker også at våre lærlinger kan ta flere fagbrev. Faglærte medarbeidere gir en trygghet for at vi klarer å oppnå de krav og forventninger som våre kunder og samarbeidspartnere krever. Samtidig er vi opptatt av å gi muligheter til de som vil, som nødvendigvis ikke har lang erfaring og relevant kompetanse. Hvis man vil, så er det utrolig hva man får til.

Kvinneandel:

Et uttalt mål hos oss er at vi skal øke andelen av kvinner i bransjen. Dette gjør vi med å være  pådrivere i arbeidet med rekruttering til bransjen både på skoler og via vårt engasjement i MEF og opplæringsnemda. Grunn-Service AS har per i dag over 10% andel kvinner, og målet er at vi i løpet av 2025 skal ha doblet dette tallet til 20%. Av de nye lærlingene som starter hos oss i 2022, er 50% kvinner!

Rekrutering og kompetanse:

Vi har medarbeidere med relevant og solid kompetanse for de oppgavene som skal utføres. Med stadig nye forventninger til oss som entreprenør har vi tilpasset organisasjonen vår i forhold til dette. Vi har etablert et godt samarbeid med Universitetet i Stavanger og studentene der. Grunn-Service AS sin logo er ikke like hyppig representert i samfunnet, idrettsarrangementer og bymiljø, slik som kanskje andres er. Dette har vi et helt bevisst forhold til. Vi ønsker heller å benytte disse ressursene i tett samarbeid med kommuner, frivillige organisasjoner og NAV for å bistå med at flere kommer tilbake i arbeid. Dette mener vi gir stor mening, og ikke minst er det et samfunnsansvar som vi ønsker å ta. Vi ser og at Grunn-Service AS som bedrift får igjen for dette arbeidet.