På bildene ser vi arbeidet med Bussveien i det som er det fremtidige X-krysset. Rundkjøringen vi ser i bildet er ved Shell på Forus og er kryssing av FV44 og Forusbeen.

I det fremtidige X-krysset skal det lages en stor undergang. Veien skal heves omtrent 2 m fra dagens høyde. Vi er godt i gang med omlegging av VA og kabler rundt rundkjøringen for fremtidige konstruksjoner. Som en kan se i bildene er arbeidet med spunting i gang. Det skal spuntes totalt ca. 764 m, noe som tilsvarer 6000 m2 i X-krysset. Etter spunting skal rundkjøringen graves ut og det skal peles før betongkonstruksjonen kan støpes. Ellers i bildet ser en omkjøringsveien på utsiden av eksisterende vei. Dette blir omkjøringsveien forbi anleggsområde de neste årene, mens prosjektet pågår.

Grøftene vi ser på nordsiden av rundkjøringen er midlertidige kabelgrøfter for HS, som må legges om, rundt konstruksjonene før det skal støpes i OPI-kanal gjennom X-krysset.

Det har vært en travel start på prosjektet hvor store deler av tiden før sommerferien ble brukt til å få på plass brakkeriggene. Tiden før ferien og rett etter sommerferien ble også brukt til å legge om trafikken.

Den siste tiden har vi brukt på å omlegging av VA og Kabler for konstruksjonene i X-krysset. Fremover vil det bli arbeid med VA, kabler og spunting.

Vi har hatt to runder med samhandling med ROGFK. Ut i fra disse samhandlingene har vi produsert en samhandlings-plakat med Mål, Forventninger og Kjøreregler på prosjektet. Det er god stemning og grillen er hyppig i bruk 😊

Bildene i dette innlegget er tatt av, og brukes etter avtale med Rogaland fylkeskommune.