Endring av eierstruktur.

Bryne 14.07.2023

Styret i Grunn-Service har i dialog med aksjeeierne blitt enige om en endring i eierstrukturen. KB Gruppen selger sin andel til de resterende i aksjonærene i Grunn-Service Gruppen.

Grunn-Service AS har hatt et godt samarbeid med KB Gruppen på eiersiden og bedriften har utviklet seg i en positiv retning i tråd med strategi.

Styret i Grunn-Service har god tro på fremtiden og at denne endringen er det rette for bedriften. Alle aksjonærer vil nå være lokale og har en strategi som passer bra med bedriftens ambisjoner og målsetninger.

For mer informasjon kontakt: Daglig leder Livar Skrettingland mob: 905 22 234