☀ Året lærlinger startet opp denne uken. For en fantastisk gjeng vi har fått på plass. De har sammen med Siw Ree Aniksdal blitt godt kjent med bedriften de første dagene.
Nå venter opplæring i tett samarbeid med bedriften. Opplæring på det faglige, rutiner, HMS, verdier, visjon og misjon. Vi har stort fokus på det psykososiale, vi vet at skal man gjøre en god jobb, må man trives. Vi kaller det #KVALITETGJENNOMSAMARBEID👐

🤩 Velkommen Jensine Lima , Christian Andre Jørmeland Evenstad, Endre Aarsland, Johannes Time og Liss Gausland.

Vi i Grunn-service har ett uttalt mål om å ha MINST 10% lærlingeandel. Vi ønsker å tiltrekke oss lærlinger, men vel så viktig er det for oss å rekruttere lærlinger til hele bransjen.

Kvinneandelen i bransjen generelt er for lav. Det ønsker vi i Grunn-service å gjøre noe med. Vi har derfor ett uttalt mål om at vi skal ha 20% kvinneandel innen utgangen av 2024.

Som lærling hos oss får du:
Tett og god oppfølging fra vår lærlingeansvarlig. Oppfølging på det faglige, så vel som på det psykososiale. Vi veit at skal man gjøre en god jobb, må man trives.

Daglig og ukentlig oppfølging i tillegg til formelle halvårssamtaler hvor vi sammen med lærlingen vurderer status på læreplan.

Vårt mål er at vi sammen med lærlingen skal få best mulig opplæring.
Vårt mål er at lærlingene skal trives hos oss og glede seg til å gå på jobb.
Vårt mål er at lærlingene skal få fast jobb etter endt læretid.
Vårt mål er å vøre en trivelig arbeidsplass hvor det kan stilles forventninger både av arbeidstager og arbeidsgiver.
Har du spørsmål eller ønsker å være utplassert/prøve deg, ta kontakt med Siw Ree Aniksdal på siw@grunn-service.no.