Også i år har vi vært tilstede på fagdager på Laland.

Dette er ett arrangement som gjennomføres sammen med OKAB og bransjen.

Hver år kommer det elever og lærere fra ungdomsskoler og videregående skoler  i området. Totalt anslås det at over 1000 elever er innom disse to dagene.

Hensikten er at vi skal på en best mulig måte presentere bransjene og de fagene som inngår i denne bransjen. I håp om å rekrutterer flest mulig ungdommer til en spennende jobb og bransje!

Vi i Grunn-service var selvfølgelig tilstede og hadde i år  fått ansvar for å presentere og fortelle om anleggsmaskinførerfaget.

I Grunn-Service AS kan man ta fagbrev som anleggsmaskinførerfaget, i tillegg til  følgende fag:
✔️anleggsmaskinmekaniker
✔️vei- og anleggsfaget
✔️anleggsgartner
✔️fjell- og bergverksfaget
✔️maskinfører
✔️anleggsrørleggerfaget
✔️veivedlikehold

Vi håper at flere ble inspirert til å velge vår bransje etter årets Lalandsdager.

Takk for en spennende dager.

Siw Ree Aniksdal som er lærlingeansvarlig hadde med seg Jensine Lima på vår stand. Jensine er lærling i anleggsmaskinførerfaget.