Styringsgruppa i IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg gav oss i dag tilsagn på søknad om støtte til å jobbe med svangerskap i anleggsbransjen. Vi som bedrift ønsker sammen med BHT, lege, ansatte og ledelse gjennom dette prosjektet å tilegne oss ytterligere kompetanse slik at vi sammen kan tilrettelegge for et enda tryggere arbeidsmiljø når en er i svangerskap😊

✔ I styringsgruppa sin tilrådning står det følgende: Prosjektet treffer IA- tematikken innenfor fysisk arbeidsmiljø og bærekraft. Nyervervet kunnskap vil trolig være interessant for alle entreprenører. Prosjektet anbefales støttet🌝

I bygg og anleggsbransjen har vi utfordringer med tunge løft, vibrasjoner, stresselementer som eksempelvis støy. Gjennom kartlegging og målinger vil en kunne synliggjøre ulike arbeidsoppgaver som en kan gjennomføre når en er i svangerskap.

Dette blir et spennende prosjekt 👷‍♂️ 👷‍♀️Vi har pr i dag 14% kvinner i bedriften, med målsetting om at vi innen 2024 skal denne andelen være 20%. Vi rekrutterer mye gjennom lærlinger, det vil igjen bety unge folk. Dette er en ønsket utvikling! Vi har et ønske om å følge opp våre ansatte best mulig, men ser at vi har pr i dag for lite kunnskap til å gjøre dette for spesielt gravide. Prosjektet er ment å kartlegge og tydeliggjøre hvilke muligheter vi som bedrift, den ansatte og legene har.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet.

#KVALITETGJENNOMSAMARBEID