Vi søker en fremoverlent og pålitelig anleggsmaskinfører med fagbrev. Erfaring kan kompensere for fagbrev.

 • Vi ønsker oss en anleggsmaskinkjører som påser at arbeidet holder riktig kvalitet iht. god håndverksmessig standard, NS, innenfor gitte normer og tidsrammer.
 • Vi ønsker oss en anleggsmaskinkjører som sørger for at arbeidet utføres på en trygg og effektiv måte.
 • Vi ønsker oss en anleggsmaskinkjører som viser hensyn til miljøet ved å unngå tomgangskjøring, være kjent med utslipps- og forurensingsrisiko

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som maskinførerr. Relevant erfaring kan kompensere for fagbrev.
 • Systematisk tilnærming til arbeidet
 • Evne til å jobbe godt både selvstendig og i team
 • ADK er å foretrekke.
 • Klasse B.

God kjennskap til HMS-krav og sikkerhet på byggeplassen

Vi tilbyr:

 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • En fremoverlent bedrift i vekst
 • Gode ordninger

Hører dette spennende ut? Ta kontakt med Tom på mobil 900 82 870, eller Heine på 97511044.