Med støtte fra IA bransje program for bygg og anlegg har vi de siste månedene jobbet sammen med vår bedriftshelsetjeneste (Avonova) og NAV arbeidslivssenter om prosjektet Vibrasjoner og gravide i anleggsbransjen.

Hensikten med prosjektet har vært å tilegne oss ytterligere kunnskap om hvordan vi som bransje kan bidra til at gravide skal føle seg tryggere og enda mer ivaretatt. Skape trygghet for arbeidstager i en bransje hvor det er for lite kunnskap om temaet, samt å sikre høyere tilstedeværelse i svangerskapet, hvis det er mulig. Målet har vært å finne «grønne» arbeidsoppgaver/stillinger som kan igjen danne grunnlag for tilrettelagt arbeid ved graviditet. Vi har kartlagt og funnet mange røde oppgaver, men det viktigste er at vi og har funnet flere grønne oppgaver.

Målet vårt har også vært å gi helsepersonell mer kunnskap om bransjen, slik at de i samråd med oss som arbeidsgiver og den gravide kan gjøre de beste vurderingene for den som er i svangerskap, for at en skal kunne stå i arbeid, dersom det er mulig.

Vi ønsker å øke kvinneandelen i bransjen, og vi har pr dags dato 14% kvinneandel.

Vår erfaring er at en bedre kjønnsbalanse gjør noe med trivselen på arbeidsplassen og det gjør noe med arbeidsmiljøet. Vi har også erfart at arbeidsutførelse blir bedre ved en jevnere kjønnsbalanse. Evnen til å jobbe i anleggsbransjen er ikke styrt av hvilket kjønn du er.

I en tid hvor det er utfordrende å få tak i nok arbeidskraft, er det særdeles viktig at vi i bygg- og anleggsbransjen fremstår som en attraktiv arbeidsplass også for kvinner. Ved å kunne tilrettelegge for svangerskap i vår bransje, kan dette føre til at flere kvinner velger bygg- og anleggsbransjen. Prosjektet har vist, og vi tror at gjennom tidlig dialog og videre individuell oppfølgning i samråd med den ansatte, lege/jordmor og bedriften kan det føre til bedre beslutningsgrunnlag om hvilke arbeidsoppgaver som kan utføres, økt kunnskap om svangerskap og sikre en bedre retur til arbeidslivet etter foreldrepermisjon!

KONKLUSJON:

  • Ja, det er mulig å være gravid i anleggsbransjen!
  • Ja, det er mulig å tilrettelegge i vår bransje!
  • Ja, vi må jobbe tettere sammen med den gravide og leger for å kunne legge til rette for at i de tilfellene hvor det er mulig så kan en jobbe.
  • Ja, vi vil at den gravide skal så tidlig som mulig dele den gledelige nyheten med arbeidsgiver, slik at vi sammen kan legge til rette for ett trygt og godt tilrettelagt arbeid i anleggsbransjen i svangerskapet. Så lenge det er mulig.

 

Vi er stolte av å kunne legge frem rapporten, klikk i vedlagt lenke og les. Ta gjerne kontakt med vår HMS-K leder Ole Christian Østensen eller HR-Leder Heine Schea ved spørsmål, innspill og eller kommentarer 😊

Lenke til rapporten–> GRAVID I ANLEGGSBRANSJEN

 

Bildet er designet av JÆRPRINT