Ledige stillinger

Vi i Grunn-Service AS er alltid på jakt etter gode folk. Dersom du har kompetanse eller egenskaper som du mener vi kan dra nytte av, send oss en søknad/CV til heine@grunn-service.no eller ta kontakt på tlf.: 975 11 044.

Vi søker fortrinnsvis personer med erfaring og fagbrev, men vi har troen på at du får til det du vil! Dersom du mangler noe erfaring, oppfordrer vi til at du tar kontakt likevel!

Vi tilbyr:

 • En kjekk arbeidsplass, hvor ingen dager er like.
 • Frihet under ansvar til å styre arbeidsdagen.
 • Veldig gode og hjelpsomme kollegaer i alle ledd.
 • Kort vei fra ide til beslutning.
 • Solid og seriøs bedrift med gode ordninger.
 • I Grunn-Service AS er det mulighet til å utvikle seg.

Ledige stillinger

Vi i Grunn-Service AS er alltid på jakt etter gode folk. Dersom du har kompetanse eller egenskaper som du mener vi kan dra nytte av, send oss en søknad/CV til heine@grunn-service.no eller ta kontakt på tlf.: 975 11 044.

Vi søker fortrinnsvis personer med erfaring og fagbrev, men vi har troen på at du får til det du vil! Dersom du mangler noe erfaring, oppfordrer vi til at du tar kontakt likevel!

Vi tilbyr:

 • En kjekk arbeidsplass, hvor ingen dager er like.
 • Frihet under ansvar til å styre arbeidsdagen.
 • Veldig gode og hjelpsomme kollegaer i alle ledd.
 • Kort vei fra ide til beslutning.
 • Solid og seriøs bedrift med gode ordninger.
 • I Grunn-Service AS er det mulighet til å utvikle seg.

Lærlinger

Vi i Grunn-service har ett uttalt mål om å ha MINST 10% lærlingeandel. Vi ønsker å tiltrekke oss lærlinger, men vel så viktig er det for oss å rekruttere lærlinger til hele bransjen.

Kvinneandelen i bransjen generelt er for lav. Det ønsker vi i Grunn-service å gjøre noe med. Vi har derfor ett uttalt mål om at vi skal ha 20% kvinneandel innen utgangen av 2024.

Som lærling hos oss får du:
Tett og god oppfølging fra vår lærlingeansvarlig. Oppfølging på det faglige, så vel som på det psykososiale. Vi veit at skal man gjøre en god jobb, må man trives.

Daglig og ukentlig oppfølging i tillegg til formelle halvårssamtaler hvor vi sammen med lærlingen vurderer status på læreplan.

 • Vårt mål er at vi sammen med lærlingen skal få best mulig opplæring.
 • Vårt mål er at lærlingene skal trives hos oss og glede seg til å gå på jobb.
 • Vårt mål er at lærlingene skal få fast jobb etter endt læretid.
 • Vårt mål er å vøre en trivelig arbeidsplass hvor det kan stilles forventninger både av arbeidstager og arbeidsgiver.

Har du spørsmål eller ønsker å være utplassert/prøve deg, ta kontakt med Siw Ree Aniksdal på siw@grunn-service.no.

Lærlinger

Vi i Grunn-service har ett uttalt mål om å ha MINST 10% lærlingeandel. Vi ønsker å tiltrekke oss lærlinger, men vel så viktig er det for oss å rekruttere lærlinger til hele bransjen.

Kvinneandelen i bransjen generelt er for lav. Det ønsker vi i Grunn-service å gjøre noe med. Vi har derfor ett uttalt mål om at vi skal ha 20% kvinneandel innen utgangen av 2024.

Som lærling hos oss får du:
Tett og god oppfølging fra vår lærlingeansvarlig. Oppfølging på det faglige, så vel som på det psykososiale. Vi veit at skal man gjøre en god jobb, må man trives.

Daglig og ukentlig oppfølging i tillegg til formelle halvårssamtaler hvor vi sammen med lærlingen vurderer status på læreplan.

 • Vårt mål er at vi sammen med lærlingen skal få best mulig opplæring.
 • Vårt mål er at lærlingene skal trives hos oss og glede seg til å gå på jobb.
 • Vårt mål er at lærlingene skal få fast jobb etter endt læretid.
 • Vårt mål er å vøre en trivelig arbeidsplass hvor det kan stilles forventninger både av arbeidstager og arbeidsgiver.

Har du spørsmål eller ønsker å være utplassert/prøve deg, ta kontakt med Siw Ree Aniksdal på siw@grunn-service.no.