Kvinner i anleggsbransjen

Vi i Grunn-Service AS har et uttalt mål om at vi skal øke kvinneandelen i bedriften. Vårt første mål har vært å øke den til 10%. Vi nådde dette i oktober måned, da Anette Veggeberg startet hos oss. Vi har nå satt oss et nytt mål om å doble dette til 20% i løpet av 3 år.

På bildet fra venstre Siw som er opplæringsansvarlig, i gravemaskinen sitter Julianne som er maskinfører og Anette som er veg- og anleggsarbeider.

Alle tre synes det er veldig positivt med enda flere jenter i bedriften og bransjen. De er alle tre enige om at denne spennende bransjen trenger enda flere jenter. Vi har plass til flere!

Grunn-service AS har for tiden behov for flere folk, innen veg og anleggsarbeider, anleggsgartner faget. Oppfordringen er herved gitt til alle lesere 😊 Er dette av interesse, ta kontakt med Heine på telefon 97511044 eller på epost: heine@grunn-service.no . Ønsker du læreplass, kontakt Siw på 45959737/siw@grunn-service.no

Tomgangskjøring

Oppstart VVA-anlegg Kong Haakonsveg

Mandag 16.08 startet Grunn-Service AS med arbeidet som vil påvirke store deler av Bryne frem til desember. Vi utfører arbeidene for Time kommune. Novaform AS er byggherrens representant og Norconsult AS er prosjekterende. Skjæveland og Heidenreich leverer rørene.

Fra venstre Arvid Vistnes fra Time kommune, Jan Sørheim fra Novaform AS, Stig Håland og Kåre Vigre fra Grunn-Service AS. Foto: Snorre Standish Norheim v/ Jærbladet

Time kommune skal legge nytt ledningsanlegg i Kong Haakons veg. Hovedhensikten med tiltaket er å legge ny Ø2000mm ledning som skal forhindre flom. Det skal bygges en ny pumpestasjon og eksisterende skal rives. Det er et komplisert anlegg med blant annet store grøfter og store dimensjoner, krevende trafikkavvikling og drift av eksisterende vann- og avløp-system.
Kong Haakons veg skal bygges opp på nytt med høyere standard, og eksisterende spillvanns- og vannledninger skal skiftes ut.

Området består av tett boligbebyggelse og Kong Haakonsveg leder til både skoler, barnehager, idrettsanlegg mm. Avvikling av trafikken i området er en utfordring. Det er utarbeidet tegninger av faseplaner med tilhørende beskrivelse som viser hvordan trafikken er planlagt avviklet både for myke og harde trafikanter. Det bygges nye midlertidige veger for å få en sikker trafikkavvikling.

Det skal graves grøft gjennom et fuglefredningsområde ned til/ut i Frøylandsvatnet. Man dekker til byggegjerder med duk slik at fuglelivet skjermes for anleggsarbeidet. Det skal settes ut en siltgardin i Frøylandsvatnet for å forhindre avrenning av masser og utslipp.

Byggeleder Jan Sørheim v/ Novaform AS foran byggegjerde med duk.

Her startar Kjell Tore på jobben som skal prega halve Bryne i 1,5 år (artikkel fra Jærbladet)

Time kommune sin informasjonsside om prosjektet. Vi minner om informasjonsmøte i Storstova 23.08.2021 klokken 1800.

Oppstart nye lærlinger

Rygg Maskin blir en del av Grunn-Service

Rygg Maskin AS har fusjonert med Grunn-service AS. Dette ble gjennomført den 01.10.2019

For alle våre kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil ikke dette få konsekvenser utover de rent formelle/juridiske endringene som fusjonen innebærer.

Det nye Grunn-service AS vil ta med seg de gode medarbeiderne fra tidligere Rygg Maskin AS. Vi vil fremdeles ha lokasjon både på Randaberg og Bryne. Vi vil tilby de samme tjenestene i tillegg til at vi er ytterligere forsterket som organisasjon og selskap.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål vedrørende dette.

 

 

Nye Time Gravlund

Arbeidet med opparbeidelse av Nye Time Gravlund er avsluttet. Arbeidet har bestått av utvidelse av eksisterende gravlund. Prosjektet skal øke Time kommunes kapasitet. Store mengder masser og opparbeidelse av grønt arealer har blitt opparbeidet med et flott resultat.

 

 

 

Vi ønsker nye lærlinger velkommen

[layerslider id=»8″]

Les mer

LEDIGE STILLINGER

VI SØKER FLERE MEDARBEIDERE

Vi har stor pågang og har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Personer med erfaring og kompetanse innenfor aktuelle fagfelt oppfordres til å søke.

Ledige stillinger:

Fjell- og Bergverk:
– Boreriggoperatør

Grunnarbeid:
– Maskinfører
– Grunnarbeider

Vi har også ledige læreplasser i følgende fag:
– Vei- og anlegg
– Maskinfører
– Gartner

Ønskede kvalifikasjoner:
– Kompetansebevis/maskinfører sertifikat
– ADK (Grunnarbeider)
– Minimum 5 års erfaring
– Beherske norsk skriftlig og muntlig
– Serviceinnstilt og samarbeidsvillig
– Motivert og ansvarsbevist

Vi kan tilby:
– Et godt arbeidsmiljø
– Nye utfordringer
– Gode lønnsbetingelser

Tiltredelse: Snarest

For mer informasjon ta kontakt med Heine Schea.

Søknad sendes til heine@grunn-service.no
Heine Schea, tlf: 975 11 044

Grunn-Service AS og Rygg Maskin AS møter fremtiden sammen

Dagens anleggsmarked bærer preg av kompliserte prosjekter som krever stor bredde av fagkompetanser. Ved å slå sammen bedriftene vil vi stå styrket i markedet og kunne samarbeide på et større geografisk området. Sammen vil selskapene bestå av cirka 145 ansatte innenfor flere ulike fagområder. Vi ser frem til å kunne samarbeidet med flere solide fagfolk med lang erfaring innenfor anleggsbransjen.

 

Fakta om Rygg Maskin AS

  • Hovedkontor: Randaberg
  • Ansatte: 70
  • Omsetning 2016: 89, 96 mill.
  • Div: Etablert i 1972, geografisk arbeidsområdet er Rogaland.

 

Fakta om Grunn-Service AS

  • Hovedkontor: Bryne
  • Ansatte: 74
  • Omsetning 2016: 110,6 mill.
  • Div: Etablert i 1985, geografisk arbeidsområdet er Rogaland.

 

Sammen vil entreprenørselskapene være rundt 145 ansatte og ha en forventet omsetning på ca. 300 millioner i 2018.

 

Vi ser frem til å møte fremtidens utfordringer sammen!

 

God jul og godt nyttår


Da var årets siste arbeidsuke over og vi tar juleferie.
Vi har i år valgt å gi en julegave til noen som gjør en fantastisk innsats for å hjelpe slagrammede personer tilbake til en normal hverdag.
Her overrekker verneombud Geir Magne Auestad årets julegave til Norsk forening for slagrammede.

I løp av 2017 har vi hatt flere spennende prosjekter til oppstart og ferdigstillelse. Vi har blitt flere nye medarbeidere med flere ulike fagkompetanser. Vi har i løp av året investert i flere nye maskiner og nytt utstyr som skal bedre effektiviteten og sikre kvalitet på vårt arbeid.

Vi er klar for et spennende nytt år og nye utfordringer.

Vi i Grunn-Service AS ønsker alle venner og bekjente en riktig god jul og et godt nytt år!